0903 446 880 info@elcompokladne.sk

SERVIS POKLADNí

Servis registračných pokladní

a fiškálných tlačiarní značky ELCOM

Uvedenie do prevádzky

Fiškalizácia registračných pokladní

Inštalácia a nastavenie fiškálnych tlačiarní

Inštalácia POS systémov

PREDAJ

Registračných pokladní

Fiškálných tlačiarní

POS systémov